Remco van Suchtelen van de Haare
initiatiefnemer - Projectleider
Klaas Pals
Secretaris
John Bruining
Voorzitter
Yung Li
Bestuurslid
Arnold Winkel
Penningmeester