Voor ondernemers

Direct krediet aanvragen

Aan de kredietverlening bij KredietUnie Veenkoloniën & Oostermoer zijn, evenals bij de banken, voorwaarden verbonden. Ook wij vragen zekerheden van u. Het verschil met de banken is echter dat KredietUnie Veenkoloniën & Oostermoer bij het beoordelen van uw aanvraag vooral kijkt naar de ondernemer en de kansen van zijn bedrijf in plaats van naar ratio’s. Het aanvraagproces voor een krediet verloopt vlot en efficiënt, omdat u te maken hebt met mensen die thuis zijn in het bedrijfsleven in deze regio.

Een kredietaanvraag kan worden ingediend wanneer u aan de volgende voorwaarden kunt voldoen:

  • De kredietnemer een bestaand MKB-bedrijf heeft met bewezen goed ondernemerschap.
  • De financiering levert nieuwe werkgelegenheid op c.q. het bestaande blijft behouden.
  • De aanvraag bedraagt maximaal € 250.000,-.
  • Krediet kan in combinatie met bijvoorbeeld een bankfinanciering, lease of crowdfunding (gestapelde financiering).
  • U beschikt over een ondernemingsplan, bij voorkeur opgesteld samen met een bedrijfsadviseur of accountant.

U komt niet in aanmerking voor financiering bij:

  • Verliesfinanciering
  • Onroerend goed
  • Levende have

Een kredietnemer wordt lid van KredietUnie Veenkoloniën & Oostermoer, nadat zijn of haar aanvraag positief is beoordeeld. Om deel te kunnen nemen, dient de aanvrager een lidmaatschapscertificaat te kopen van € 1.000,-. Het certificaat geeft stemrecht op de Algemene Ledenvergadering (ALV). Bij beëindiging van het lidmaatschap van de kredietunie krijgt de kredietnemer het bedrag (€ 1.000,-) dat is gestort voor het lidmaatschap van de kredietunie terug. Het lidmaatschapsbedrag dient vooraf te worden voldaan.

Voor de kredietnemer zal een rente gelden die 4 tot 6 procent hoger is dan de rente die de kredietgevers ontvangen. Het verschil dient voor de voorzieningen voor kredietrisico’s, vergoedingen aan de obligatiehouders en de kosten van KredietUnie Veenkoloniën & Oostermoer.

Neem voor meer informatie contact op of vul het onderstaand contactformulier in.

KredietUnie Veenkoloniën & Oostermoer
E.: info@dekvo.nl
T.: 06 – 23 47 14 56

Kredietnemer worden?