Van ondernemers

Krediet verstrekken aan lokale ondernemers

Het doel van KredietUnie Veenkoloniën & Oostermoer is om bij aanvang een werkkapitaal te genereren van twee miljoen euro. Dit bedrag moet uitgroeien tot een omvang op Veenkoloniale en Oostermoerse schaal van 10 miljoen euro.

De kredietgever kan ledencertificaat kopen € 1.000,-. Het certificaat geeft stemrecht op de Algemene Ledenvergadering (ALV). Bij beëindiging van het lidmaatschap van de kredietunie krijgt de kredietgever het bedrag (€ 1.000,-) dat is gestort voor het lidmaatschap van de kredietunie terug.

Daarnaast kan de kredietgever in ronde bedragen van € 500,- obligaties kopen. Deze obligaties zijn rentedragend en worden afgelost door de kredietunie conform de overeengekomen looptijd van de obligatie.

Sinds 1 januari 2016 is in Nederland een wetgeving die kader biedt voor kredietunies, waardoor er meer duidelijkheid is. Een kredietunie mag spaargelden (obligaties) aantrekken van (ex-) ondernemers en hierop ook aflossen. Tot 1 januari 2016 mocht door een kredietunie niet op een obligatie worden afgelost. De wetswijziging maakt het voor kredietunies en kredietgevers veel gemakkelijker om zaken met elkaar te doen.

Mocht u meer informatie willen ontvangen over hoe u kredietgever van KredietUnie Veenkoloniën & Oostermoer kunt worden, kunt u het onderstaand contactformulier invullen of contact opnemen met:

KredietUnie Veenkoloniën & Oostermoer
E.: info@dekvo.nl
T.: 06 – 23 47 14 56

Sponsor worden van Kredietunie Veenkoloniën & Oostermoer?

Wilt u de kredietunie steunen? Voor € 150,00 per jaar bent u sponsor van Kredietunie Veenkoloniën & Oostermoer.

Kredietgever worden?