Door ondernemers

Ondernemers die een klankbord willen zijn

U zult begrijpen dat we een grote verscheidenheid aan coaches hebben en (nog) zoeken. Uiteraard ingegeven door de verschillen in vraagstukken bij onze kredietnemers. Het doel blijft hetzelfde: de kredietnemer moet vooruitgang boeken door coaching. De verantwoording daarvoor ligt bij beiden. Op basis van de kennismaking moet er een ‘klik’ zijn.

Coaching is in de eerste plaats een procesmatige ‘reflectieve’ begeleiding. Aan de hand van maandelijkse gesprekken vindt een evaluatie plaats van de realisatie tot dat moment om vervolgens de vooruitzichten en plannen te bespreken. Zowel cijfermatig als procesmatig.

Naast algemene management kwaliteiten met specialisaties op een specifiek terrein zal de coach moeten beschikken over de volgende algemene competenties:

  • Inlevingsvermogen / empathie
  • Luisteren
  • Samenvatten
  • Doorvragen
  • Duidelijk zijn
  • Enthousiasmeren
  • Positieve instelling

Uit het bovenstaande blijkt dat coaching een complexe aangelegenheid is die aantrekkelijk kan zijn voor mensen met veel ervaring en expertise. Toch zal het noodzakelijk zijn om de coaches te trainen. De coach ontvangt van ons een onkostenvergoeding die in lijn ligt met het sociale karakter van de kredietunie.

Indien u interesse heeft om voor ons als coach aan de slag te gaan, verzoeken wij u onderstaand formulier in te vullen en te versturen. Tevens verzoeken wij u om uw cv als bijlage op te sturen naar:

KredietUnie Veenkoloniën & Oostermoer
E.: info@dekvo.nl
T.: 06 – 23 47 14 56

Coach worden?