Er worden steeds meer kredieten afgegeven in Oost-Groningen

Door deze factoren verstrekken banken sneller kredieten aan grotere bedrijven, waardoor kredieten tot € 250.000,- aan het MKB onder druk komen te staan. Aan het MKB wordt aantoonbaar minder kredieten verstrekt, terwijl de kredietbehoefte in deze sector juist stijgt. Hierdoor komen MKB-ers in de knel om werkkapitaal en groei te financieren.

Het MKB is de banenmotor van de economie, zo ook in het werkgebied de Veenkoloniën en Oostermoer. Voor de Veenkoloniën en Oostermoer is krimp in het MKB desastreus. De economie in deze regio wordt gekenmerkt door hoge werkloosheid en krimp van de bevolking, waardoor de leefbaarheid onder druk staat. Iedereen is hiervan doordrongen, maar oplossingen zijn schaars.

Start datum

Een groep ondernemers in de Veenkoloniën en Oostermoer heeft elkaar gevonden en hebben besloten een kredietunie op te richten onder de naam “KredietUnie Veenkoloniën & Oostermoer”.  Opvallend is ook dat in een groot deel van het gebied het Gronings dialect de spreektaal is.

Naar niewsoverzicht